Ympäristöhuollon suunnittelu ja järjestäminen

Asiakkaille tarjottavissa ympäristöhuollon palveluissa määrääviä tekijöitä ovat asiakkaiden haluama palvelun taso ja laatu. Asiakkaalle tarjotaan käytettävissämme olevaa uusinta tietoa ja toteutetaan tilanteeseen parhaiten sopiva palvelu tai tuote.

Tule keskustelemaan ympäristöhuollosta, niin etsimme yhdessä sinulle parhaiten sopivan ratkaisun.

Jätteiden keräys ja kuljetus

Tuotteiden toimitus- ja palveluaikatauluissa valitsemme logistisesti, taloudellisesti ja ympäristökuormituksen kannalta tilanteeseen parhaiten sopivan toimitustavan ja aikataulun.

Keräyksen jälkeen kuorma-autokuormat saapuvat punnitusasemalle, jossa jätteen laatu tunnistetaan ja tiedot rekisteröidään.

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Toimintaamme kuuluu myös jätemateriaalin vastaanotto, tuotteistus ja toimitus jatkokäyttöön.

Pienerät tuodaan tarkoitukseen varatulle alueelle, jossa saapunut jäte-erä kirjataan. Palveluun sisältyy myös jäteneuvonta.

Muut palvelut

Muiden ympäristönhuoltopalveluiden lisäksi suoritamme katujen ja pihojen harjauksia ja pesuja.

Viemäri- ja lokapalvelut

Teemme viemärin aukaisuja, kuvauksia ja lokakaivojen tyhjennyksiä yksityisille, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Kalustona on kaksi imupaineautoa sekä imuauto. Viemärikuvauksen saa myös DVD-levylle.

ENERGIAJÄTTEEN JA LOKATYHJENNYSTEN HINNAN KOROTUS

Energiajätteen käsittelyhinta muuttuu 01.01.2019.

Korotus 10%, johtuen voimalaitosten hinnoittelupolitiikasta.

Lokakaivojen kuljetushinta muuttuu 01.01.2019, korotus 4,1%.

 

RISUN JA PUUTARHAJÄTTEEN VASTAANOTTO

Joudumme perimään maksun risu ja puutarhajäte kuormista.

Voimalaitos minne toimitamme hakkeen polttoon alkoi perimään

maksun heille toimitetuista kuormista vuoden 2018 alusta.

Henkilöauton peräkärry risua maksaa 7,00 €/kuorma,

suuremmat kuormat otetaan vaa’an kautta 67,47 €/t.

Henkilöauton peräkärry puutarhajätettä maksaa 17,00 €/kuorma,

suuremmat kuormat otetaan vaa’an kautta 67,47 €/t.

KIERTOTALOUDEN SUUNTAAN

 

Paikallislehtien palstoilla tuodaan esiin virheellistä tietoa jätteen lajittelun loppumisesta.

Erkki Salminen Oy ei lopeta asiakkailtaan energiajakeen keräilyä vuoden vaihteessa. Vuoden 2018 loppuun mennessä toiminta muuttuu niin että tehostetaan kiinteistöillä pahvin, kartongin ja muovin talteenottoa. Tällä toimenpiteellä siirrytään enemmän kiertotalouteen koska pahvi, kartonki ja muovi voidaan käyttää uudelleen. Lajitteluohjeet päivitetään ja opastusta annetaan jotta lajittelumuutos onnistuu, muutos tehdään harkiten ettei asukkaille aiheuteta ylimääräistä harmia.

Jämsässä on myös alkanut keskustelu siitä, minne poltettavat jätteet jatkossa toimitetaan. Yhtiömme on halukas tarjoamaan tälläkin osa alueella palvelujaan.

Käsittelylaitoksemme kuitenkin väitetään olevan ääriään myöten täynnä. Päinvastoin, pihat ovat melkein tyhjät, esim. kierrätyspolttoainetta  on varastossa vain noin viikon tarve.

Myös tuodaan esille että laitoksemme sijaitsee pohjavesialueella. Kaikki toimintomme on suunniteltu niin, ettei maan eikä pohjaveden pilaantumista pääse tapahtumaan. Toiminnot on kirjattu ympäristölupaamme jonka Aluehallintovirasto on myöntänyt sekä Keski-Suomen ELY keskus on tarkastanut.

Ympäristölupamme sallii 10 000 tonnin yhdyskuntajätteen käsittelyn laitoksellamme. ELY keskuksen kanssa selvitämme parhaillaan muitakin vaihtoehtoja.

Mikäli poltettavaa jätettä alettaisiin kuljettaa Myllymäen laitokselle rakennettaisiin sitä varten hallitilaa josta ei valu mitään eikä sinne lintujakaan pääse.

Jätteitä ei kuitenkaan tarvitse varastoida pitkiä aikoja vaikka yksi voimalaitos on huoltoseisokissa. Yhtiöllämme on mahdollisuus toimittaa jätteitä useampaan paikkaan, ei kaikkia pannuja huolleta samaan aikaan

Muun muassa Keuruu ja Multia eivät liittyneet mihinkään kuntayhtiöön jätteiden osalta, vaan hoitavat asian itsenäisesti. Tämä malli varmasti sopisi Jämsäänkin.

 

Jussi Konttila

Erkki Salminen Oy

Toteutamme kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen periaatteen mukaan jätteiden syntymistä pitää ennaltaehkäistä ja syntyvät jätteet hyödyntää. Erkki Salminen Oy:llä on vuosikymmenien kokemus vaativien jätehuolto- ja kierrätyspalveluiden tarjoamisesta Jämsän seudulla.

Lajitteluohjeet

Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ajan tasalla olevat kotitalousjätteiden lajitteluohjeet löydät verkkosivuiltamme. Tutustu lajitteluohjeisiin

Palvelutilaukset

Saat tilattua kätevästi palveluitamme sähköisillä lomakkeilla. Jätehuoltoon ja lokakaivontyhjennykseen käytössäsi on omat lomakkeet, mutta muita palveluita voit tilata työtilaus-lomakkeella.