ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn kevään 2018 aikana. Kehittämme toimintaamme vastausten perusteella.

Kysely päättyi 31.5.2018!