ENERGIAJÄTTEEN JA LOKATYHJENNYSTEN HINNAN KOROTUS

Energiajätteen käsittelyhinta muuttuu 01.01.2019.

Korotus 10%, johtuen voimalaitosten hinnoittelupolitiikasta.

Lokakaivojen kuljetushinta muuttuu 01.01.2019, korotus 4,1%.