Jätteiden keräys, kuljetus ja kierrätys

Tuotteiden toimitus- ja palveluaikatauluissa valitsemme logistisesti, taloudellisesti ja ympäristökuormituksen kannalta tilanteeseen parhaiten sopivan toimitustavan ja aikataulun. Keräyksen jälkeen kuorma-autokuormat saapuvat punnitusasemalle, jossa jätteen laatu tunnistetaan ja tiedot rekisteröidään.

1.7.2022 voimaan tullut päivitetty jätelaki velvoittaa yrityksiä lajittelemaan ja keräämään erikseen kierrätyskelpoiset jätemateriaalit, mikäli niitä syntyy viikossa vähintään seuraavasti:

– Biojäte 10 kg

– Kuitupakkaukset (kartonki, pahvi paperi) 5 kg

– Muovipakkaukset 5 kg

– Lasipakkaukset 2 kg

– Metallipakkaukset ja pienmetalli 2 kg

Tarjoamme osaamistamme koko kierrätysketjulle jätehuollon suunnittelusta aina jälkiraportointiin saakka.